Χημικά Εργαστήρια Αθηνών

Επικοινωνία

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

 

Χημικά Εργαστήρια Αθηνών

Σωκράτους 23

105 52 ΑΘΗΝΑ

 Τηλέφωνο:   210 5236420

 Fax:              210 5236420

 E-mail: mskarakis20@gmail.com